A relación entre a literatura e a música unha das máis antigas e fructíferas colaboracións que se producen entre distintas manifestacións artísticas.
Dende este blog, pretendemos dar a coñecer á comunidade educativa do CEIP San Xoán de Becerreá, este enriquecedor espazo artístico.
Igualmente, pretende imbuir no noso sentir á proximidade doutras culturas, o recpecto polas diferenzas, e abrir a nosa capacidade de escoita e visión a situacións novas, espertando a curiosidade por coñecer outras realidades visuais, sonoras e gustativas; implicando, ademáis do profesorado do centro ao servizo de comedor escolar.

viernes, 13 de noviembre de 2015

Cinema en curso


Cinema en curso é un programa de pedagoxía do cinema que persegue un doble obxectivo prioritario: achegar aos nenos e xoves o cinema como arte, creación e cultura, e explorar o potencial pedagóxico da creación cinematográfica.
Comenza en Cataluña en 2005 y se desenvolve en escolas e institutos con alumnos  entre 3 y 18 años. Trátase dun proxecto internacional no que participan centros de Cataluña, Madrid, Arxentina e Chile,ademais de catro centros de Galicia: CEIP A Rúa (Cangas), IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño), IES Manuel Murguía (Arteixo), e nós, o alumnado de 5º e 6º do CEIP San Xoán de Becerreá.
En Galicia o CGAI coordina Cine en Curso en colaboración co Plan Proxecta, iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O modo de creación propio do cine, as aptitudes, actitudes e esixencias que require, fan del un aliado de primeira orde para traballar cuestións fundamentais para o desenvolvemento persoal do alumnado e para a sociedade en xeral. 
A través da creación cinematográfica trabállanse a creatividade e a capacidade de innovar; a atención á realidade e a capacidade de apreciala; a autonomía e a capacidade de cooperar e traballar en equipo; a asunción de responsabilidades individuais e colectivas; a autoestima, a ilusión, o rigor, as expectativas sobre un mesmo e sobre o grupo do que se forma parte; o coñecemento, recoñecemento e respecto cara a realidades diversas; a reflexión sobre as propias emocións e as dos demais; a capacidade para argumentar, escoitar e dialogar.
Ademais, a metodoloxía de traballo de "Cine en curso" supón unha ocasión privilexiada para desenvolver un traballo fondo de expresión oral e escrita: o alumnado elabora textos descritivos, poéticos, instrumentais, narrativos; expresan ideas e emocións; argumentan, dialogan, reflexionan, valoran…
Deste xeito, impulsaremos a adquisición das competencias básicas dos nosos nenos, incorporando ao proxecto no que acabamos de iniciar, así como contidos de todas as asignaturas troncais e específicas do currículo.
A primeira sesión tivo lugar o 7 de novembro para o profesorado e o 9 para o alumnado, ambas na sede do CGAI en A Coruña, onde os nenos asistiron a unha proxección na que visionamos e comentamos os fragmentos das seguintes películas:
  • Daguerrotipos (Agnès Varda)
  • A colchoneira (Alain Cavalier)
  • Perfís campesiños: a vida moderna (Raymond Depardon)
  • Ruínas (Manuel Mozos)
  • Tren de sombras (Jose Luís Guerin)
  • El cielo gira (Mercedes Álvarez)
  • D' Est (Chantal Akerman)
  • Paris #1 (Oliver Laxe)
  • Glas (Ben Haanstra)   


Máis información do desenvolvemento de "Cinema en curso"" no blogue de quinto e sexto.
sextosanxoan.blogspot.com.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario